Dokumentumtár » Rendeletek

 

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletei:

Rendelet megnevezése
              Információ/Melléklet               
11/2017. (VII.13.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Költségvetési táblák
10/2017. (VI.19.) A településfejlesztéssel és a településrendezéssel az arculatkézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Melléklet 1.
9/2017.(V30.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról
Költségvetési táblák 
6/2017. (III.30.) a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és ezen többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről
Melléklet 1. Melléklet 2.
Függelék
4/2017.(II.13.) az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről    
3/2017.(II.13.) a települési szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról    
2/2017.(II.13.) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 15/2014.(XI.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról    
1/2017.(II.13.) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról    
19/2016.(XII.7.) a helyi építési szabályzatról szóló 13/2002. (XI.26.) KT. rendelet módosításáról    
18/2016.(XI.30.) a helyi adókról szóló 12/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról    
15/2016.(IX.27.) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 10/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról    
14/2016.(IX.27) az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.09) önkormányzati rendelet módosításáról    
13/2016.(VII.14.) az Önkormányzat 2013. és 2015. közötti költségvetéséről szóló önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről    
12/2016.(VII.14.) a helyi építési szabályzatról szóló 13/2002.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról    
Mosonszolnok Önkormányzatának 2016. II. negyedévi költségvetési táblái    
11/2016. (V.30.) a 2016. évi költségvetés (2/2016. (II.9.)) módosításáról    
10/2016. (V.30.) a 2015. évi költségvetési zárszámadásról    
9/2016. (V.30) a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.12.) önk. rendelet módosításáról    
8/2016. (iv.12.) az étkezési térítési díjakról
Melléklet
7/2016 (III.22.) A helyi építési szabályzat módosításáról    
6/2016 (III.09.) A 2015. évi költségvetés módosításáról    
5/2016 (II.29.) Az SZMSZ módosításáról    
4/2016 (II.09.) A képviselők tiszteletdíjáról    
3/2016 (II.09.) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről    
2/2016. (II.9.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (táblázatok)    
2/2016. (II.9.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről    
1/2016. (II.9.) A 2015. évi költségvetés módosításáról (táblázatok)    
1/2016. (II.9.) A 2015. évi költségvetés módosításáról    
14/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 12/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről    
13/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról    Módosítás
Működési és felhalmozási mérleg 2015.    
12/2015 (XI.30.) Önkormámyzati Rendelet a helyi adókról    
A temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 13/2014. rendelet módosítása  Módosítás 
Költségvetési előirányzat táblák 2015. 3. negyedév
10/2015. Önkormányzati Rendelet
A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
 Módosítás                                                 
Az iparűzési adóról
 Módosítás 2.
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 
A talajterhelési díjról
 
Az elektronikus ügyintézésről
 
Az elővásárlási jogokról
 
A szociális ellátások helyi szabályozásáról

A köztisztaságról
 
Az állattartás szabályairól
 
A bérlakások bérletéről
 
Az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról
Mód.1.
A közterület használatáról
 
A köztisztviselők illetménykiegészítéséről
 
Az ivóvíz és csatornahasználati díjról

A szervezési és működési szabályzatról   1. mell.  2. mell.  3. mell.  1. függ. 2. függ.  3. függ.
 Mód.1.  Mód.2. 
A gyermekjóléti ellátásról
 
10/2011. (VI.29.) a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és ezen többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

Vagyonrendelet 2014  1. mell.  2. mell.  3. mell.
Mosonszolnok helyi építési szabályzata
Mód.1.  Mód.2.  Mód.3. Mód. 4.  Mód 5.
Szabálysértési eljárások hatályon kívül helyezése

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
1. Mód.  2. Mód.  +táblázat 3. Mód  + táblázat  4. Mód.  5. Mód 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról
Táblázatok
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Táblázatok  1. Mód.+táblák
7/2017. (III.30.) az étkezési térítési díjakról szóló 8/2016. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2017. (III.30.) a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és ezen többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről
Melléklet 1(A többletszolgáltatások igénybevételéért az Önkormányzat részére fizetendő díjak mértéke)
Melléklet 2(Az anyakönyvvezetőt szertartásonként megillető díjak)
Függelék 1(Kérelem hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséhez)
5/2017. (III.30.) a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

4/2017. (II.13.) az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Táblázat 1
Táblázat 2
Táblázat 3
Táblázat 4
Táblázat 5
Táblázat 6
Táblázat 7
Táblázat 8
Táblázat 9
Táblázat 10
Táblázat 11
Táblázat 12
Táblázat 13
16/2016. (X.21.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

13/2016. (VII.14.) az Önkormányzat 2013. és 2015. évek közötti költségvetéséről szóló inek hatályon kívül helyezéséről

10/2016. (V.30.) számú az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról

8/2016. (IV.12.) az étkezési térítési díjakról
Melléklet 1(Étkezési térítési díjak 2017. május 1-jétől)
14/2015. (XII.17.) a helyi adókról szóló 12/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

12/2015. (XI.30.) a helyi adókról

4/2015.(II.27.) a települési szociális ellátások helyi szabályairól

1/2015. (II.12.) a civil szervezetek támogatásáról

15/2014.(XI.11.) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

14/2014.
Melléklet 1(Mosonszolnok fontosabb adatai)
13/2014.(IX.25.) a temetőről és a temetkezési tevékenységről

11/2014. (VIII.15.) a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

9/2014. (VI.30.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

7/2014. (V.12.) a szervezeti és működési szabályzatáról
Melléklet 2(Átruházott hatáskörök)
Melléklet 3(Bizottságok feladatai)
Melléklet 4(Kormányzati funkciók)
Függelék 1(Szakfeladatok)
Függelék 2(Képviselő-testület névsora)
Függelék 3(Bizottságok névsora)
3/2014. (I.31.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

16/2013.(XII.20.) a köztisztaságról

15/2013. (XII.20.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

10/2013.(VIII.30.) az első lakáshoz jutók támogatásáról

9/2013. (VIII.13.) a nem magyar állampolgárok által fizetendő tandíjakról

8/2013. (VI.28.) a közterület használatáról

10/2012. (VII. 16.) a talajterhelési díjról

8/2012. (IV.26.) a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül helyezéséről

1/2012. (II.1.) a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról

14/2011.(IX.29.) a helyi hulladékgazdálkodási tervről

1/2011.(I.18.) a költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról

4/2010.(III.25.) rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító intézményekben az ellátás igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról

13/2005.(XI.30.) rendelete a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok és a rendezett településfejlődés biztosítása érdekében egyes ingatlanok vonatkozásában indokolt elővásárlási jog megállapításáról

10/2005.(X.28.)  a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

9/2003.(VII. 09.) a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérletéről

13/2002 (XI.26.) a helyi építési szabályzatról (HÉSZ)

10/2001.(VIII.7.) a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

12/1999.(IX.30.) az állattartás szabályairól

6/1999.(III.31.) a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

9/1996. (VII.09.) a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

7/1993.(VI.07.) a község címeréről, zászlójáról és azok használatáról

[ « vissza ]
[ oldal tetejére ]