Bizottságok

 

Pénzügyi Bizottság

Feladatköre:

-         az önkormányzat éves költségvetésének és féléves beszámolójának előkészítése, véleményezése

-         az önkormányzat költségvetéséről szóló zárszámadás véleményezése,

-         az önkormányzati intézmények gazdálkodásának ellenőrzése,

-         polgármester illetményének emelésére munkájának értékelésére, jutalmazására javaslattétel,

-         lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok,

-         költségvetési koncepció előkészítése, véleményezése,

-         az önkormányzat költségvetése által támogatott egyesületek, civil szervezetek elszámolásának ellenőrzése (határidő: következő év május 31.)

-         ellenőrzi az önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos közbeszer-zéseket és árajánlatokat,

-         felügyeli az önkormányzati tulajdonú Kft. felújítási, beruházási munkáira adott árajánlatokat,

-         véleményezi az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok önkormányzati megbízatású felújítási, beruházási munkáit, szolgáltatásait az árajánlattól kezdve teljesítéséig,

-         belső ellenőrzés vizsgálati anyagának megtekintése, véleményezése.

Bizottsági tagok:
Elnök: Tóth Ferenc képviselő
Tag: Takács Ferenc képviselő
Tag: Gősi Gyula képviselő
Kültag Végh-Kilácskó Eszter

Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság

Feladatköre:

-         méltányosságból ápolási díj megállapítása

-         az önkormányzati segélyek elbírálása,

-         szociális kölcsön nyújtása,

-         környezettanulmány készítése, amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges,

-         első lakáshoz jutók támogatása

-         a fenti szociális intézkedések utólagos hatásvizsgálata,

-         az óvodai és általános iskolai nevelés és oktatás feladatainak figyelemmel kísérése, támogatása,

-         a feladatkörébe tartozó kísérleti és egyéb intézményi programok tevékenységek véleményezése és segítése,

-         ifjúsági szervezetek, egyesületek munkájának segítése,

-         sport és szabadidő tevékenységgel kapcsolatos fejlesztési kérdések.

Bizottsági tagok:

Elnök: Lachmann János képviselő
Tag: Gősi Gyula képviselő
Tag: Vedrődi Zoltán képviselő
Kültag Koblné Zubán Csilla
Kültag Somariva Lászlóné

Vagyonnyilatkozat kezelő és ellenőrző Bizottság

Feladatköre:

- a Polgármester és a képviselők által benyújtott vagyonnyilatkozatok begyűjtése, kezelése és

 ellenőrzése,

- átvételi elismervény kiállítása az átvett vagyonnyilatkozatokról,

- nyilvántartás vezetése az átvett vagyonnyilatkozatokról,

- egyéb, jogszabályban előírt feladat elvégzése.