Felhívás


TISZTELT LAKOSSÁG!  TISZTELT KŐFARAGÓK, SÍRKŐÉPÍTŐK!

Felhívjuk a hozzátartozók, valamint a síremlék építtetői, készítői figyelmét, hogy a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2001. (IV.10.) önkormányzati rendelet 21. §-a szerint az üzemeltető, azaz Mosonszolnok Község Önkormányzatának hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a temetőbe építőanyagot szállítsanak, valamint építési vagy bontási munkát végezzenek, a temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát kivigyenek.

Fentiek alapján kérjük Önöket, hogy a fenti esetekben, főleg sírkőépítés megkezdése előtt, az Önkormányzatnál jelentsék be, hogy melyik sírhelyen mekkora sírkövet kívánnak építeni!!!

A síremlék alapozásának méreteit és alapozási anyagát az Önkormányzat ellenőrzi.

Szegélykő, síremlék, sírbolt nem terjedhet túl az erre a célra megállapított területen.

Temetési helyek méretei:

-         felnőtt 1-es sír                     hossz: 2,10 m          szélesség: 0,90 m             mélység: 1,6-2,5 m

-         felnőtt 2-es sír                     hossz: 2,10 m          szélesség: 1,80 m             mélység: 1,6-2,5 m

-         10 éven aluli gyermeksír        hossz: 1,30 m   széles.: 0,60m          mélység: 1,6-2,5 m

-         urnasír                                hossz: 0,80 m           szélesség: 0,60 m            mélység: 1 m

-         sírbolt 1,90 m mély, belső hossz 2,20-2,50 m, 4 holttestnél a szélesség 2,5 m, 4-nél több, de legfeljebb 10 halott esetén az Önkormányzat egyedileg határozza meg a méretet.

Temetési helyek egymástól való távolsága:

-         sírok oldaltávolsága                           0,60 m

-         gyermeksírok oldaltávolsága              0,30-0,60 m

-         sorok közötti távolság                        0,60-0,80 m

-         sírdombok magassága                      0,30 m

-         síremlék magassága maximum         1,5 m

 

Sírgödör falazására a jegyző ad engedélyt.

A sírhely gondozója köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

Kérjük fentiek betartását. 

                                                                                                                             Gálné dr. Takács Eszter sk.

                                                                                                                                             körjegyző

 

[ « vissza ]
[ oldal tetejére ]